พระอุโบสถวิหาร พระเจดีย์ในสยาม ลวดลายจิตรกรรม เครื่องปั้นดินเผา คน บ้าน เมือง กระดานชนวน


โครงการย้อนรอยวัดอุโมงค์ เป็นโครงการแรก ๆ ของประเทศไทย ที่นำเอาเทคโนโลยี Computer Graphic เข้ามาใช้เป็นหัวใจหลัก ณ วันนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ท้าทายกระบวนการของงานอนุรักษ์ และการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลป์ของเมืองไทย เชิญทัศนา

สนใจแลกลิ้งค์ติดต่อมาที่ ThailandArtWeb@yahoo.com
Free Web Hosting