พระอุโบสถวิหาร พระเจดีย์ในสยาม ลวดลายจิตรกรรม เครื่องปั้นดินเผา คน บ้าน เมือง กระดานชนวน


ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีเมืองโบราณชื่อ "เมืองพระรถ" ชื่อเมืองพระรถนี้มีที่มาจาก ปัญญาสชาดกฉบับลาว ซึ่งชาวลาวเวียงจันทน์เป็นกลุ่มชนที่เข้ามาสร้างบ้านแปงเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เชิญเข้ามาสัมผัสกับแนวความคิดของนักวิชาการท้องถิ่น ผู้ทำการศึกษาเมืองพระรถมานานกว่า ๔๐ ปี เชิญทัศนา

สนใจแลกลิ้งค์ติดต่อมาที่ ThailandArtWeb@yahoo.com
Free Web Hosting